Indkaldelse til generalforsamling


Begivenhedsdetaljer


Hermed indkaldes til generalforsamling i Vallensbæk Håndbold

mandag den 27. februar 2017 kl 19:00 i Vallensbæk IdrætsCenter

Generalforsamlingen er mødet hvor du kan få indflydelse på det arbejde der sker i håndboldklubben!

Hvis der ikke er en handlekraftig bestyrelse til at støtte trænerne og samarbejde med forældrene og spillere fungerer klubben ikke!

Det er derfor vigtigt at du møder op og giver din mening til kende – og overvejer om ikke det kunne være spændende at deltage i bestyrelses arbejdet.

Den siddende bestyrelse mødes d. 16. februar for at drøfte nye vedtægter, samt hvem der ønsker at stille op til genvalg i bestyrelsen.

Hvis du har forslag til generalforsamling eller allerede nu ved at du ønsker at stille op til bestyrelsen – så send mig en mail – og jeg vil tilføje det til dagsorden. 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
 2. Formandens/bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. a) Fastsættelse og godkendelse af kontingent for sæsonen 2016/2017
 5. b) Fremlæggelse af budget
 6. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 7. a) Nye vedtægter for VI39 Håndbold til godkendelse
 8. b) Samarbejde
 9. Valg af bestyrelse: *

Formand vælges i ulige årstal: Finn Nikolajsen – på valg

Kasserer vælges i lige årstal: Paul Erik Sørensen – ikke på valg

Bestyrelses medlemmer:

Kim Tangaa

Helle Machholdt

Lasse Skytte Knudsen

Uffe Mathiesen

Karsten Pedersen                (udtrådt af bestyrelsen)

Øvrige bestyrelses medlemmer vælges for 2 år ad gangen

Bestyrelsessuppleanter?

 1. Valg af revisorer:    Morten Hansen
 2. Valg af delegerede foruden formanden samt 2 suppleanter til hovedgeneralforsamlingen – som afholdes i april 2017
 3. Eventuelt

* For deltagelse i generalforsamlingen og valgbarhed: Ifølge ”Love for VI39” er følgende gældende:

Stemme og adgangsberettiget er alle aktive og passive medlemmer af afdelingen over 16 år. Medlemmer under 16 år har adgang til generalforsamling, men ingen stemmeret.

Ifølge Håndboldens egne vedtægter kan forældre/værge til medlemmer under 18 år deltage i den årlige generalforsamling og er valgbar til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Vallensbæk Håndbold

Bestyrelsen