Kassereren & Kontingent

kassererenKassereren
Kassereren har i samarbejde med bestyrelsen ansvaret for udgifter og indtægter i Vallensbæk Håndbold.

Kassereren har følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af årsregnskab og budget til generalforsamlingen
 • Daglig bogføring og fakturering
 • Kontingent for aktive og passive medlemmer

Bliv medlem!
Der er to former for medlemskab i Vallensbæk Håndbold:
Aktivt medlemskab og passivt medlemskab.
Aktivt medlemskab er for dig, som skal spille håndbold.
Passivt medlemskab er for dig, som gerne vil støtte op omkring klubben.

Tilmelding via denne formular

Kontingentet opkræves for aktive og passive medlemmer to gange om året i september og januar.
Hvis du ikke betaler kontingent, kan du ikke deltage i træning eller kampe!

Indmeldelse i Vallensbæk Håndbold er bindende indtil skriftlig udmeldelse er foretaget.

Udmeldelse forudsætter at du har betalt din kontingent til tiden og du er ikke i restance.  Udmeldelse kan ske på mail til kasserer@vallensbaekhaandbold.dk

Kontingent opkræves 2 gange pr år. For første halvår betales i februar/marts og andet halvår i august/september.

Ved indmeldelse midt i turneringssæsonen betales forholdsmæssigt kontingent, og du vil eventuelt modtage information herom på mail fra kasseren.

Hvorfor er det vigtigt at betale kontingent?
Foreningens største indtægtskilder er medlemskontingent.
Pengene skal bruges til bl.a. at betale for:

 • Holdtilmelding til turneringer hos HRØ (Håndbold Region Øst)
 • Bidrag til HRØ’s rejsepuljer
 • Kontingent til DHF (Dansk Håndbold Forbund), VI39 (hovedforening) og DGI
 • Betaling for dommere
 • Træningsudstyr: bolde, harpiks, kegler, overtrækstrøjer mv.
 • Spilletøj (hvis der ikke kan findes penge fra sponsorer)
 • Tøj trænere
 • Refusion af trænernes udgifter kørsel
 • Kurser til uddannelse af trænere

Kontingent satser

 • Seniorer årligt DKK 1.600,-
 • Seniorer årligt DKK 1.100,- (uden træner)
 • Old-Boys DKK 1.100,-
 • Håndbold Fitness DKK 600,-
 • U19 årligt DKK 1.600,-
 • U17 årligt DKK 1.600,-
 • U15 årligt DKK 1.600,-
 • U13 årligt DKK 1.400,-
 • U11 årligt DKK 1.200,-
 • U9 årligt DKK 800,-
 • U7 årligt DKK 500,-

Passive medlemmer årligt DKK 200,-

Betaling af kontigent foregår via MobilePay 39300 eller til klubbens konto 4448 4166035 (Danske Bank)