Kassereren & Kontingent

kassererenKassereren
Kassereren har i samarbejde med bestyrelsen ansvaret for udgifter og indtægter i Vallensbæk Håndbold.

Kassereren har følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af årsregnskab og budget til generalforsamlingen
 • Daglig bogføring og fakturering
 • Kontingent for aktive og passive medlemmer

Bliv medlem!
Der er to former for medlemskab i Vallensbæk Håndbold:
Aktivt medlemskab og passivt medlemskab.
Aktivt medlemskab er for dig, som skal spille håndbold.
Passivt medlemskab er for dig, som gerne vil støtte op omkring klubben.

Tilmelding via denne formular

Kontingentet opkræves for aktive og passive medlemmer to gange om året i september og januar.
Hvis du ikke betaler kontingent, kan du ikke deltage i træning eller kampe!

Indmeldelse i Vallensbæk Håndbold er bindende indtil skriftlig udmeldelse er foretaget.

Udmeldelse forudsætter at du har betalt din kontingent til tiden og du er ikke i restance.  Udmeldelse kan ske på mail til kasserer@vallensbaekhaandbold.dk

Kontingent opkræves 2 gange pr år. For første halvår betales i februar/marts og andet halvår i august/september.

Ved indmeldelse midt i turneringssæsonen betales forholdsmæssigt kontingent, og du vil eventuelt modtage information herom på mail fra kasseren.

Hvorfor er det vigtigt at betale kontingent?
Vallensbæk Håndbold er en forening som drives af frivillige, og medlemskontingent er klubbens største indtægtskilde. Med betaling af kontingent bliver du medlem vores forening, og får mulighed for indflydelse ved at deltage i generalforsamling og stille op i bestyrelsen, men som udgangspunkt giver betaling af kontingent ikke rettighed til at kræve noget af klubben.

I bestyrelsen ønsker vi at indtægterne fra kontingent dækker udgifter der er forbundet med at gennemføre træning og turneringskampe i vores håndboldklub, men udover kontingentet kan der blive opkrævet egenbetaling for udgifter til rejser, stævner og sociale aktiviteter.

I store træk dækker kontingent udgifter til:

 • Holdtilmelding til turnering og betaling til rejsepuljerne hos HRØ (Håndbold Region Øst)
 • Kontingenter til DHF (Dansk Håndbold Forbund), VI39 (hovedforening) og DGI
 • Betaling for dommere
 • Træningsudstyr (bolde, harpiks, kegler, overtrækstrøjer mv.)
 • Spilletøj (hvis der ikke kan findes penge fra sponsorer)
 • Trænere (tøj, tilskud til kørselsudgifter og uddannelse)

Kontingent satser

 • Seniorer årligt DKK 1.600,-
 • Seniorer årligt DKK 1.100,- (uden træner)
 • Old-Boys DKK 1.100,-
 • Håndbold Fitness DKK 600,-
 • U19 årligt DKK 1.600,-
 • U17 årligt DKK 1.600,-
 • U15 årligt DKK 1.600,-
 • U13 årligt DKK 1.400,-
 • U11 årligt DKK 1.200,-
 • U9 årligt DKK 800,-
 • U7 årligt DKK 500,-

Passive medlemmer årligt DKK 200,-

Betaling af kontigent foregår via MobilePay 39300 eller til klubbens konto 4448 4166035 (Danske Bank)