Indkaldelse til generalforsamling i Vallensbæk Håndbold

 i Vallensbæk Håndbold!

Onsdag den 28. februar 2024 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Vallensbæk Håndbold, i mødelokale 3 på 1. sal i Vallensbæk Idrætscenter.

Vallensbæk Håndbold er drevet af frivillige, og foreningen har brug for at du hjælper med praktiske opgaver, som frivillig træner/holdleder, bestyrelsesmedlem eller med opgaver i klubbens udvalg.
Ved generalforsamlingen får du mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til klubbens bestyrelse, og vi håber at du vil være med, og sætte præg på din egen eller dine børns håndbold klub.

Dagsorden i henhold til vedtægerne:

  1. Valg af dirigent & 2 stemmetællere
  2. Valg af referent
  3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Godkendelse af regnskab & budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv. (Finn og Jamie er på valg)
  7. Diskussion af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag til dagsorden kan mailes til: info@vallensbaekhaandbold.dk
Forslag til vedtægtsændringer skal ifølge vedtægterne indgives senest 3 uger før generalforsamling og skal fremgå af dagsorden for generalforsamlingen.
Opdateret dagsorden vil ligge på hjemmesiden.

Gældende vedtægter kan findes på vores hjemmeside under Klubben/Bestyrelsen eller ved at benytte linket her: vedtægter

Vel mødt

Bestyrelsen
Vallensbæk Håndbold

Støt din klub ved at tanke hos OK

Ved at installere OK’s app på din telefon du støtte Vallensbæk Håndbold.
Det koster ikke dig noget, du skal bare vælge at din støtte skal gå til Vallensbæk Håndbold, så får klubben et bidrag fra OK for hver liter du tanker.

Læs mere her -> Støt din klub med Dankort

HUSK at støtte vores sponsorer

Vi er rigtig glade for alle vores sponsorer, som støtter Vallensbæk Håndbold, og vi opfordrer alle vores medlemmer til at støtte vores sponsorer. De støtter os 👍 😉 
Tak for støtten til:
Bygma A/S
UNIEMBALLAGE ApS
EDC Poul Erik Bech, Vallensbæk Strand
Via Biler, Volvo på Vallensbækvej
Visions Graphic
Boll Entertainment
Lærerstandens Brandforsikring

Information fra bestyrelsen

info fra bestyrelsen
Først og fremmest vil den nye bestyrelse i Vallensbæk Håndbold takke for valget og tilliden, og det er første gang i mange år, at Vallensbæk Håndbold har en så stor og bred bestyrelse.

Vi gør det bedste vi kan, og alle i bestyrelsen er i gang med opgaver på mange fronter. Der er pt. mange løse ender, og opgaver der skal løses akut.

Vi arbejder for at der også i år kan holdes en ”Award fest”. Datoen vi arbejder med pt. er 20. maj (så sæt et lille kryds i kalenderen).

Trænere og haltider er desværre ikke faldet på plads for alle hold. Der vil komme nye tider, som vil træde i kraft fra maj.

Uanset niveau, køn og alder arbejdes der for at tilbyde de bedst mulige rammer for alle klubbens spillere.

De nye trænere vil indkalde til forældremøder, som afholdes i løbet af april måned, hvor den nye formand vil være til stede. Her vil trænere orientere om forventningerne, og der er lejlighed til at afklare spørgsmål.

Lidt om hvad vi vil arbejde for:
Klubben er et fællesskab, der kun kan fungere, når alle tager ansvar og er ambitiøse i deres indsats. Det gælder spillere, trænere og forældre. Vallensbæk Håndbold forventer, at alle optræder med respekt, udviser disciplin og arbejder hårdt og koncentreret.

Håndbold skal være sjovt, og give oplevelser og succes for samtlige spillere. Det er altid vores intention, at alle skal gå hjem fra træning eller kamp med mod på mere.

Det er klubbens forventning at alle spillere, forældre og trænere respekterer og optræder i henhold til vores værdier. Dels ønsker vi de bedste betingelser for at indfri sportslige ambitioner, men vi arbejder også for at give vores ungdoms spillere en god indstilling og viljen til at arbejde hårdt for at opnå sine mål. Med den rette indstilling, vilje og mod, vil vores spillere nå langt med håndbold og alt andet i livet.

Hvad vi forventer af spillere i Vallensbæk Håndbold:

Der er grundlæggende 3 regler, man som spiller i Vallensbæk Håndbold skal leve op til for at kunne spille håndbold i vores klub.

1. Vær en god kammerat.
2. Disciplin: Accepter at træneren bestemmer og lyt efter beskeder.
3. Gør det bedste du kan – altid. 

Hvad forventer vi af spillere og forældre:

1. Meld afbud i god tid (både til træning og kamp).
2. Kom altid til tiden og vær klar.
3. Haltræning foregår i indendørs sko, shorts og t-shirt (målmænd i træningstøj)
4. Medbring fyldt drikkedunk til træning
5. Husk håndklædet – der er omklædning og bad efter hver træning/kamp med dine holdkammerater.
6. Vallensbæk Håndbold taler og opfører sig ordentligt overfor hinanden, dommere og modstandere.
7. Klubben drives af frivillige. Sæt forventningerne derefter og hjælp til hvor du kan, eller du kan se at der er behov for din indsats.
8. Klubben arbejder loyalt for alle spillere og hold. Vi forventer også loyalitet den anden vej.
9. Hvis der er utilfredshed, bekymringer, eller man ellers oplever noget som man ikke synes om, så kontakt venligst træner eller bestyrelse og gør opmærksom på problemet på en konstruktiv måde.

Mvh. Bestyrelsen i Vallensbæk Håndbold