Vallensbæk Håndbold

– Et sjovt sted at spille håndbold

Vallensbæk Håndbold - – Et sjovt sted at spille håndbold

Tilmelding til Påske Cup og Faxe Cup

Stævner i foråret 2018

Det er tid for tilmelding og betaling af forårets stævner. Vi forventer at deltage med U10 drenge, U12 piger og U14/16 drenge ved Lyngby Påske cup og U10 piger og drenge, U12 piger og U14/16 drenge ved Faxe cup.

Priserne inkluderer en stævne t-shirt samt buskørsel og forplejning, men vi skal have forældre til at hjælpe med kørsel ud og hjem.

Orienter din træner om tilmeldinger (og afbud), men bindende tilmelding er ved betaling til Vallensbæk Håndbold (bankkonto nr i Danske Bank 4448 4166035 eller MobilePay  39300)

Husk at mærke betalinger med hold – navn  (eksempelvis ”U12D Alfred P )

Lyngby Påske Cup 29 marts til 1 april.

Pris 800,- Sidste frist for tilmeldning er 8. februar

Faxe cup fredag 20 – søndag 22 april.

Pris 700,- Sidste frist for tilmeldning er 21. februar

Felter markeret med * skal udfyldes

Generalforsamling


i Vallensbæk Håndbold!

Mandag den 5. marts 2018 kl 19.30 afholdes ordinær generalforsamling i Vallensbæk Idrætscenter.

Mød op og vær med til at sætte præg på din egen eller dine børns håndbold klub.
Vallensbæk Håndbold er drevet af frivillige og vi kan altid bruge gode input, ekstra hænder og fornyelse i bestyrelsen.

Dagsorden i henhold til vedtægerne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.
 7. Diskussion af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Forslag til dagsorden kan mailes til: info@vallensbaekhaandbold.dk
Forslag til vedtægtsændringer skal ifølge vedtægterne indgives senest 3 uger før generalforsamling og skal fremgå af dagsorden for generalforsamlingen.
Opdateret dagsorden vil ligge på hjemmesiden.

Gældende vedtægter kan findes på vores hjemmeside under Klubben/Bestyrelsen eller ved at benytte linket her: vedtægter

Vel mødt

Bestyrelsen
Vallensbæk Håndbold

Klik herunder for printvenlig version:
Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk Håndbold

 

Vær “street” med Vallensbæk Håndbold til Festlig Fredag

Fredag den 15. september 2017 afholdes Festlig Fredag ved Vallensbæk Rådhus og Stationstorvet.

Der vil være en masse aktiviteter i tidsrummet 15.30 – 22.00 (se programmet)

Vallensbæk Håndbold er selvfølgelig også repræsenteret og stiller en bane op til Street Håndbold, så kom og være “street” med os og få afprøvet dine “skills”.

Street håndbold kan spilles allesteder og af alle. Det kræver ikke det store kendskab til håndboldregler, men er baseret på at det skal være sjovt.

Vallensbæk Håndbold bruger street håndbold som en integreret del af vores træning, da det giver fart og bevægelighed til spillet. Og så er det bare sjovt!

Du er også meget velkommen til at komme og få en snak og høre mere om hvad vi kan tilbyde dig.

Opstart efter sommerferien

Så er det blevet august og vi skal snart iføre os håndboldtøjet igen, efter en forhåbentlig veloverstået sommerferie.

Træningstider:
U8 Mix
Torsdage i Hal 1 fra kl. 17.15 – 18.30 ( første træning 24. august 2017)

U10 Piger
Tirsdage i Hal 1 fra kl. 17.15 – 18.45 ( første træning 15. august 2017)
Torsdage i Hal 1 fra kl. 16.00 – 17.15

U10 Drenge
Mandage i Hal 1 fra kl. 16.15 – 18.00 (første træning 14. august 2017)
Torsdage i Hal 2 fra kl. 17.15 – 18.30

U12 Piger
Tirsdage i Hal 1 fra kl. 18.45 – 20.15 (første træning 15. august 2017)
Torsdage i Hal 2 fra kl. 16.00 – 17.15

U12 Drenge
Torsdage i Hal 2 fra kl. 18.30 – 20.00 (første træning 17. august 2017)
Tirsdage og Lørdage i Schneeklothhallen.

U14 Drenge
Mandage i Hal 1 fra kl. 18.00 – 19.30 (første træning 14. august 2017)
Tirsdage i Hal 1 fra kl. 16.00 – 17.15
Torsdage i Hal 1 fra kl. 18.30 – 20.00

Håndbold Fitness
Tirsdage i Hal 1 fra kl. 20.15 – 21.30 (første træning 15. august 2017)

Herre Senior/Old Boys
Torsdage i Hal 1 fra kl. 20.00 – 22.00 (første træning 17. august 2017)

Mari Mar ny sponsor

Vallensbæk Håndbold har indgået aftale med Mari Mar Pizza og Burger House om skilte sponsorat i Hal 1.

 

 

 

 

 

 

Vi er rigtig glade for aftalen og ser frem til et godt samarbejde for begge parter.

 

 

 

 

 

 

 

Støt vores sponsorer, de støtter os!

 

Nye træningstider frem til sommerferien

Vallensbæk Håndbold – Haltider 29. maj-15.juni 2017

U5 + U8 – Sommerferie fra 18. maj – 31. august

U10 Drenge Tirsdag Hal1 16.00-17.30 Torsdag Hal1 17.30-18.45

U10 Piger Tirsdag Hal1 17.30-18.45 Torsdag Hal2 18.00-19.45
(hal1 fra 18.45 og øvede U10P indgår løbende i træning med U12P)

U12 Piger Tirsdag Hal1 18.45-20.00
(øvede U10P deltager efter aftale med trænere og forældre)
Torsdag Hal2 18.45-20.00 (øvede U10P deltager efter aftale med trænere og forældre)

U12 Drenge Tirsdag 16.30 – 18.30 i Schneekloth Hallen
Torsdag Hal2 16.30-18.00 Hal2 Lørdag 12.30 – 14.30 i Schneekloth Hallen

U14 Drenge Mandag Hal1 16.30-18.30 Torsdag Hal1: U14D 16.00-17.30 (styrketræning fra 1730-1800)

Håndboldfitness Tirsdag Hal1 20.00-21.30 (alle er velkomne til prøvetræning)

HS + Oldboys Torsdag Hal1 20.00-21.30 (kun træning efter aftale) Sidste træning inden sommerferien er 15. juni og vi begynder træningen igen fra mandag d. 14. august

Spørgsmål? Læs mere om holdene på www.vallensbaekhaandbold.dk eller send dit spørgsmål til email formand@vallensbaekhaandbold.dk

Ørslev Cup 17. juni 2017

Håndboldstævne i Ørslev lørdag den 17. juni 2017 for alle hold fra U8 til U16 (også for HS!!!)

Ørslev ligger ca 35 minutter fra Vallensbæk. Der spilles udendørs på græs, og det er et mindre stævne så der er mulighed for at følge klubbens hold.

Stævnet starter kl. 09.30, og præmier vil blive uddelt efter hver finale. Sidste kamp sluter ca. kl. 18.00, men normalt slutter kampene for ungdom tidligere.

U8 deltager gratis men der skal tilmeldes til trænerne, så vi ved hvor mange vi kommer.

For U10 og op, er prisen pr spiller kr 50,-

Tilmelding ved betaling med hold og navn til Mobilepay 20 52 00 10, men der kommer en besked fra trænerne!

Endelig program bliver offentliggjort når arrangøren har overblik over tilmeldte hold. Se kampprogrammet her

Du kan læse mere om stævnet her

Billedet er vores U9 drenge som fik en flot 2. plads ved sidste års Ørslev Cup

Referat af generalforsamling 27/2-2017

Referat – generalforsamling
27. februar 2017 – 17 deltagende på mødet.

1) Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
Dirigent: Anne Dahlgaard
2 stemmetællere: Marianne Hansen og Martin Johansen

2) Formandens/bestyrelsens beretning Formanden aflagde sin beretning om året der gik.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab – Paul Erik gennemgik revideret regnskab – godkendt af alle medlemmer.

4a) Fastsættelse og godkendelse af kontingent for sæsonen 2016/2017 Finn og Paul Erik gennemgik kommende kontingent for sæsonen 2016/2017 – godkendt af alle medlemmer.

4b) Fremlæggelse af budget Paul Erik fremlagde budget for 2017 – godkendt af alle medlemmer.

5) Indkomne forslag Der var ikke nogle indkomne forslag inden mødet.

5a) Nye vedtægter for VI39 Håndbold til godkendelse (fremsendt på mail) Nye vedtægter godkendt; foreslag om ændring af §4 – dette forslag blev flyttet til punkt 9. Eventuelt

5b) Samarbejde, Finn forklarede omkring samarbejde med Brøndby.

6) Valg af bestyrelse:
– Formand vælges i ulige årstal: Finn Nikolajsen – på valg – Finn blev genvalgt. – Kasserer vælges i lige årstal: Paul Erik Sørensen – ikke på valg.
– Bestyrelsesmedlem Karsten Pedersen er i løbet af udtrådt af bestyrelsen, men     Bubi Madsen har heldigvis lyst til at være en del af bestyrelsen, hvorefter hun     blev valgt ind i bestyrelsen.
-Bestyrelsessuppleanter – der blev ikke valgt nogle suppleanter.

7) Valg af revisorer: Morten Hansen blev genvalgt som revisor.

8) Valg af delegerede foruden formanden samt 2 suppleanter til hovedgeneralforsamlingen – som afholdes i april 2017.
Paul Erik og Helle Machholdt meldte sig som deltager.

9) Eventuelt

9a) Forslag fra Morten Hansen om ændring af vedtægter §4 – nuværende tekst
“Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere medlemmer hvor det vurderes absolut nødvendigt. Ekskluderede medlemmer har ret til at få sin eksklusion drøftet på den efterfølgende generalforsamling, hvor deltagende medlemmer på generalforsamlingen kan forholde sig til beslutningen. Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede medlem blive medlem af foreningen igen.”
Foreslået ændring: Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere medlemmer hvor det vurderes absolut nødvendigt. Ekskluderede medlemmer har ret til at få sin eksklusion drøftet på en generalforsamling, hvor deltagende medlemmer på generalforsamlingen kan forholde sig til beslutningen. Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede medlem blive medlem af foreningen igen.
Ændring godkendt af alle medlemmer.

9b) Finn opfordrer alle medlemmer til at hjælpe med at finde sponsorer til klubben.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Vallensbæk Håndbold Vedtæger

Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling i Vallensbæk Håndbold

mandag den 27. februar 2017 kl 19:00 i Vallensbæk IdrætsCenter

Generalforsamlingen er mødet hvor du kan få indflydelse på det arbejde der sker i håndboldklubben!

Hvis der ikke er en handlekraftig bestyrelse til at støtte trænerne og samarbejde med forældrene og spillere fungerer klubben ikke!

Det er derfor vigtigt at du møder op og giver din mening til kende – og overvejer om ikke det kunne være spændende at deltage i bestyrelses arbejdet.

Den siddende bestyrelse mødes d. 16. februar for at drøfte nye vedtægter, samt hvem der ønsker at stille op til genvalg i bestyrelsen.

Hvis du har forslag til generalforsamling eller allerede nu ved at du ønsker at stille op til bestyrelsen – så send mig en mail – og jeg vil tilføje det til dagsorden. 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
 2. Formandens/bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. a) Fastsættelse og godkendelse af kontingent for sæsonen 2016/2017
 5. b) Fremlæggelse af budget
 6. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 7. a) Nye vedtægter for VI39 Håndbold til godkendelse
 8. b) Samarbejde
 9. Valg af bestyrelse: *

Formand vælges i ulige årstal: Finn Nikolajsen – på valg

Kasserer vælges i lige årstal: Paul Erik Sørensen – ikke på valg

Bestyrelses medlemmer:

Kim Tangaa

Helle Machholdt

Lasse Skytte Knudsen

Uffe Mathiesen

Karsten Pedersen                (udtrådt af bestyrelsen)

Øvrige bestyrelses medlemmer vælges for 2 år ad gangen

Bestyrelsessuppleanter?

 1. Valg af revisorer:    Morten Hansen
 2. Valg af delegerede foruden formanden samt 2 suppleanter til hovedgeneralforsamlingen – som afholdes i april 2017
 3. Eventuelt

* For deltagelse i generalforsamlingen og valgbarhed: Ifølge ”Love for VI39” er følgende gældende:

Stemme og adgangsberettiget er alle aktive og passive medlemmer af afdelingen over 16 år. Medlemmer under 16 år har adgang til generalforsamling, men ingen stemmeret.

Ifølge Håndboldens egne vedtægter kan forældre/værge til medlemmer under 18 år deltage i den årlige generalforsamling og er valgbar til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Vallensbæk Håndbold

Bestyrelsen

Vallensbæk Håndbold Vedtæger