Vallensbæk Håndbold

– Et sjovt sted at spille håndbold

Vallensbæk Håndbold - – Et sjovt sted at spille håndbold

Verisure samarbejder med Vallensbæk Håndbold

Vallensbæk Håndbold og Verisure har indgået en aftale til gavn for alle vores medlemmer.

For hver aftale om abonnement der tegnes med Verisure, modtager et medlem efter eget valg 500 kr som kan anvendes til betaling (for kontingent, stævner mv.).

Er du interesseret så kontakt Jimmi Nielsen på telefon 2333 3720 eller mail jimmi.nielsen@verisure.com for høre nærmere.

Vallensbæk Håndbold – tilbud på Verisure Alarm

Generalforsamling


i Vallensbæk Håndbold!

Mandag den 5. marts 2018 kl 19.30 afholdes ordinær generalforsamling i Vallensbæk Idrætscenter.

Mød op og vær med til at sætte præg på din egen eller dine børns håndbold klub.
Vallensbæk Håndbold er drevet af frivillige og vi kan altid bruge gode input, ekstra hænder og fornyelse i bestyrelsen.

Dagsorden i henhold til vedtægerne:

  1. Valg af dirigent & 2 stemmetællere
  2. Valg af referent
  3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Godkendelse af regnskab & budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.
  7. Diskussion af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag til dagsorden kan mailes til: info@vallensbaekhaandbold.dk
Forslag til vedtægtsændringer skal ifølge vedtægterne indgives senest 3 uger før generalforsamling og skal fremgå af dagsorden for generalforsamlingen.
Opdateret dagsorden vil ligge på hjemmesiden.

Gældende vedtægter kan findes på vores hjemmeside under Klubben/Bestyrelsen eller ved at benytte linket her: vedtægter

Vel mødt

Bestyrelsen
Vallensbæk Håndbold

Klik herunder for printvenlig version:
Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk Håndbold


Referat – generalforsamling
5. marts 2018 – 12 deltagende på mødet.

1) Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
Dirigent: Uffe Mathiesen – dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
2 stemmetællere: Kim Westphalen og Martin Johansen

2) Referent: Lasse Knudsen

3) Formandens/bestyrelsens beretning Formanden aflagde sin beretning om året der gik; godkendt af alle fremmødte medlemmer.

4) Fremlæggelse af revideret regnskab – Paul Erik gennemgik revideret regnskab – godkendt af alle medlemmer. Fremlæggelse af budget Paul Erik fremlagde budget for 2018 – godkendt af alle fremmødte medlemmer.

5) Fastsættelse og godkendelse af kontingent for sæsonen 2017/2018 (uændret). Finn og Paul Erik gennemgik kommende kontingent for sæsonen 2017/2018 – godkendt af alle fremmødte medlemmer.

6a) Valg af bestyrelse:
– Formand vælges i lige årstal: Finn Nikolajsen – genvalgt
– Kasserer vælges i ulige årstal: Paul Erik Sørensen.
– Bestyrelsesmedlemmer Uffe og Lasse genopstiller – genvalgt.
– Bestyrelsesmedlem Kim Tangaa flytter til Jylland og udtræder af bestyrelsen.
– Tobias blev valgt som suppleant.
Bestyrelsen har længe ønsket at få en bredere repræsentation fra klubbens hold i bestyrelsen, især kunne det være fint med en repræsentant for  pigeholdene i bestyrelsen, men det har desværre ikke været muligt at tiltrække yderligere aktive forældre til bestyrelsen i denne omgang.

6b) Valg af revisorer: Morten Hansen blev genvalgt som revisor.

7) Indkomne forslag Der var ikke nogle indkomne forslag inden mødet.

8) Eventuelt

8a) Poul Erik fortæller at der er krav om at foreningen skal indhente børneattester årligt på alle trænere, hvilket også er blevet gennemført.

8b) Kim spurgte ind til trænerteams på pigesiden og Finn fortalte at der er igangsat en proces.

8c) Vi har i 2017 haft held til at få solgt 4 skilte annoncer i hallen – vi vil naturligvis meget gerne have flere sponsorer. Så hvis man kender nogen som kunne være interesseret finde nye sponsorer eller kender som som ønsker at sponsorere, er det altid meget velkomment.

8d) OK Benzin – Paul Erik fortalte i forbindelse med regnskabet at der er en mindre indtægt fra OK Benzin. Alle som benytter OK’s app kan nemt gå ind i app’en og vælge hvilke forening man ønsker skal støttes hver gang men tanker brændstof, så vi opfordrer til at så mange som muligt naturligvis vælger at støtte Vallensbæk Håndbold.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Vær “street” med Vallensbæk Håndbold til Festlig Fredag

Fredag den 15. september 2017 afholdes Festlig Fredag ved Vallensbæk Rådhus og Stationstorvet.

Der vil være en masse aktiviteter i tidsrummet 15.30 – 22.00 (se programmet)

Vallensbæk Håndbold er selvfølgelig også repræsenteret og stiller en bane op til Street Håndbold, så kom og være “street” med os og få afprøvet dine “skills”.

Street håndbold kan spilles allesteder og af alle. Det kræver ikke det store kendskab til håndboldregler, men er baseret på at det skal være sjovt.

Vallensbæk Håndbold bruger street håndbold som en integreret del af vores træning, da det giver fart og bevægelighed til spillet. Og så er det bare sjovt!

Du er også meget velkommen til at komme og få en snak og høre mere om hvad vi kan tilbyde dig.

Opstart efter sommerferien

Så er det blevet august og vi skal snart iføre os håndboldtøjet igen, efter en forhåbentlig veloverstået sommerferie.

Træningstider:
U8 Mix
Torsdage i Hal 1 fra kl. 17.15 – 18.30 ( første træning 24. august 2017)

U10 Piger
Tirsdage i Hal 1 fra kl. 17.15 – 18.45 ( første træning 15. august 2017)
Torsdage i Hal 1 fra kl. 16.00 – 17.15

U10 Drenge
Mandage i Hal 1 fra kl. 16.15 – 18.00 (første træning 14. august 2017)
Torsdage i Hal 2 fra kl. 17.15 – 18.30

U12 Piger
Tirsdage i Hal 1 fra kl. 18.45 – 20.15 (første træning 15. august 2017)
Torsdage i Hal 2 fra kl. 16.00 – 17.15

U12 Drenge
Torsdage i Hal 2 fra kl. 18.30 – 20.00 (første træning 17. august 2017)
Tirsdage og Lørdage i Schneeklothhallen.

U14 Drenge
Mandage i Hal 1 fra kl. 18.00 – 19.30 (første træning 14. august 2017)
Tirsdage i Hal 1 fra kl. 16.00 – 17.15
Torsdage i Hal 1 fra kl. 18.30 – 20.00

Håndbold Fitness
Tirsdage i Hal 1 fra kl. 20.15 – 21.30 (første træning 15. august 2017)

Herre Senior/Old Boys
Torsdage i Hal 1 fra kl. 20.00 – 22.00 (første træning 17. august 2017)

Mari Mar ny sponsor

Vallensbæk Håndbold har indgået aftale med Mari Mar Pizza og Burger House om skilte sponsorat i Hal 1.

 

 

 

 

 

 

Vi er rigtig glade for aftalen og ser frem til et godt samarbejde for begge parter.

 

 

 

 

 

 

 

Støt vores sponsorer, de støtter os!

 

Nye træningstider frem til sommerferien

Vallensbæk Håndbold – Haltider 29. maj-15.juni 2017

U5 + U8 – Sommerferie fra 18. maj – 31. august

U10 Drenge Tirsdag Hal1 16.00-17.30 Torsdag Hal1 17.30-18.45

U10 Piger Tirsdag Hal1 17.30-18.45 Torsdag Hal2 18.00-19.45
(hal1 fra 18.45 og øvede U10P indgår løbende i træning med U12P)

U12 Piger Tirsdag Hal1 18.45-20.00
(øvede U10P deltager efter aftale med trænere og forældre)
Torsdag Hal2 18.45-20.00 (øvede U10P deltager efter aftale med trænere og forældre)

U12 Drenge Tirsdag 16.30 – 18.30 i Schneekloth Hallen
Torsdag Hal2 16.30-18.00 Hal2 Lørdag 12.30 – 14.30 i Schneekloth Hallen

U14 Drenge Mandag Hal1 16.30-18.30 Torsdag Hal1: U14D 16.00-17.30 (styrketræning fra 1730-1800)

Håndboldfitness Tirsdag Hal1 20.00-21.30 (alle er velkomne til prøvetræning)

HS + Oldboys Torsdag Hal1 20.00-21.30 (kun træning efter aftale) Sidste træning inden sommerferien er 15. juni og vi begynder træningen igen fra mandag d. 14. august

Spørgsmål? Læs mere om holdene på www.vallensbaekhaandbold.dk eller send dit spørgsmål til email formand@vallensbaekhaandbold.dk

Ørslev Cup 17. juni 2017

Håndboldstævne i Ørslev lørdag den 17. juni 2017 for alle hold fra U8 til U16 (også for HS!!!)

Ørslev ligger ca 35 minutter fra Vallensbæk. Der spilles udendørs på græs, og det er et mindre stævne så der er mulighed for at følge klubbens hold.

Stævnet starter kl. 09.30, og præmier vil blive uddelt efter hver finale. Sidste kamp sluter ca. kl. 18.00, men normalt slutter kampene for ungdom tidligere.

U8 deltager gratis men der skal tilmeldes til trænerne, så vi ved hvor mange vi kommer.

For U10 og op, er prisen pr spiller kr 50,-

Tilmelding ved betaling med hold og navn til Mobilepay 20 52 00 10, men der kommer en besked fra trænerne!

Endelig program bliver offentliggjort når arrangøren har overblik over tilmeldte hold. Se kampprogrammet her

Du kan læse mere om stævnet her

Billedet er vores U9 drenge som fik en flot 2. plads ved sidste års Ørslev Cup