Indkaldelse til generalforsamling i Vallensbæk Håndbold

 i Vallensbæk Håndbold!

Onsdag den 28. februar 2024 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Vallensbæk Håndbold, i mødelokale 3 på 1. sal i Vallensbæk Idrætscenter.

Vallensbæk Håndbold er drevet af frivillige, og foreningen har brug for at du hjælper med praktiske opgaver, som frivillig træner/holdleder, bestyrelsesmedlem eller med opgaver i klubbens udvalg.
Ved generalforsamlingen får du mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til klubbens bestyrelse, og vi håber at du vil være med, og sætte præg på din egen eller dine børns håndbold klub.

Dagsorden i henhold til vedtægerne:

  1. Valg af dirigent & 2 stemmetællere
  2. Valg af referent
  3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Godkendelse af regnskab & budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv. (Finn og Jamie er på valg)
  7. Diskussion af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag til dagsorden kan mailes til: info@vallensbaekhaandbold.dk
Forslag til vedtægtsændringer skal ifølge vedtægterne indgives senest 3 uger før generalforsamling og skal fremgå af dagsorden for generalforsamlingen.
Opdateret dagsorden vil ligge på hjemmesiden.

Gældende vedtægter kan findes på vores hjemmeside under Klubben/Bestyrelsen eller ved at benytte linket her: vedtægter

Vel mødt

Bestyrelsen
Vallensbæk Håndbold