Vallensbæk Håndbold

– Et sjovt sted at spille håndbold

Vallensbæk Håndbold - – Et sjovt sted at spille håndbold

Referat af generalforsamling 27/2-2017

Referat – generalforsamling
27. februar 2017 – 17 deltagende på mødet.

1) Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
Dirigent: Anne Dahlgaard
2 stemmetællere: Marianne Hansen og Martin Johansen

2) Formandens/bestyrelsens beretning Formanden aflagde sin beretning om året der gik.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab – Paul Erik gennemgik revideret regnskab – godkendt af alle medlemmer.

4a) Fastsættelse og godkendelse af kontingent for sæsonen 2016/2017 Finn og Paul Erik gennemgik kommende kontingent for sæsonen 2016/2017 – godkendt af alle medlemmer.

4b) Fremlæggelse af budget Paul Erik fremlagde budget for 2017 – godkendt af alle medlemmer.

5) Indkomne forslag Der var ikke nogle indkomne forslag inden mødet.

5a) Nye vedtægter for VI39 Håndbold til godkendelse (fremsendt på mail) Nye vedtægter godkendt; foreslag om ændring af §4 – dette forslag blev flyttet til punkt 9. Eventuelt

5b) Samarbejde, Finn forklarede omkring samarbejde med Brøndby.

6) Valg af bestyrelse:
– Formand vælges i ulige årstal: Finn Nikolajsen – på valg – Finn blev genvalgt. – Kasserer vælges i lige årstal: Paul Erik Sørensen – ikke på valg.
– Bestyrelsesmedlem Karsten Pedersen er i løbet af udtrådt af bestyrelsen, men     Bubi Madsen har heldigvis lyst til at være en del af bestyrelsen, hvorefter hun     blev valgt ind i bestyrelsen.
-Bestyrelsessuppleanter – der blev ikke valgt nogle suppleanter.

7) Valg af revisorer: Morten Hansen blev genvalgt som revisor.

8) Valg af delegerede foruden formanden samt 2 suppleanter til hovedgeneralforsamlingen – som afholdes i april 2017.
Paul Erik og Helle Machholdt meldte sig som deltager.

9) Eventuelt

9a) Forslag fra Morten Hansen om ændring af vedtægter §4 – nuværende tekst
“Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere medlemmer hvor det vurderes absolut nødvendigt. Ekskluderede medlemmer har ret til at få sin eksklusion drøftet på den efterfølgende generalforsamling, hvor deltagende medlemmer på generalforsamlingen kan forholde sig til beslutningen. Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede medlem blive medlem af foreningen igen.”
Foreslået ændring: Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere medlemmer hvor det vurderes absolut nødvendigt. Ekskluderede medlemmer har ret til at få sin eksklusion drøftet på en generalforsamling, hvor deltagende medlemmer på generalforsamlingen kan forholde sig til beslutningen. Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede medlem blive medlem af foreningen igen.
Ændring godkendt af alle medlemmer.

9b) Finn opfordrer alle medlemmer til at hjælpe med at finde sponsorer til klubben.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Vallensbæk Håndbold Vedtæger

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*