Vallensbæk Håndbold

– Et sjovt sted at spille håndbold

Vallensbæk Håndbold - – Et sjovt sted at spille håndbold

Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling i Vallensbæk Håndbold

mandag den 27. februar 2017 kl 19:00 i Vallensbæk IdrætsCenter

Generalforsamlingen er mødet hvor du kan få indflydelse på det arbejde der sker i håndboldklubben!

Hvis der ikke er en handlekraftig bestyrelse til at støtte trænerne og samarbejde med forældrene og spillere fungerer klubben ikke!

Det er derfor vigtigt at du møder op og giver din mening til kende – og overvejer om ikke det kunne være spændende at deltage i bestyrelses arbejdet.

Den siddende bestyrelse mødes d. 16. februar for at drøfte nye vedtægter, samt hvem der ønsker at stille op til genvalg i bestyrelsen.

Hvis du har forslag til generalforsamling eller allerede nu ved at du ønsker at stille op til bestyrelsen – så send mig en mail – og jeg vil tilføje det til dagsorden. 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
 2. Formandens/bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. a) Fastsættelse og godkendelse af kontingent for sæsonen 2016/2017
 5. b) Fremlæggelse af budget
 6. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 7. a) Nye vedtægter for VI39 Håndbold til godkendelse
 8. b) Samarbejde
 9. Valg af bestyrelse: *

Formand vælges i ulige årstal: Finn Nikolajsen – på valg

Kasserer vælges i lige årstal: Paul Erik Sørensen – ikke på valg

Bestyrelses medlemmer:

Kim Tangaa

Helle Machholdt

Lasse Skytte Knudsen

Uffe Mathiesen

Karsten Pedersen                (udtrådt af bestyrelsen)

Øvrige bestyrelses medlemmer vælges for 2 år ad gangen

Bestyrelsessuppleanter?

 1. Valg af revisorer:    Morten Hansen
 2. Valg af delegerede foruden formanden samt 2 suppleanter til hovedgeneralforsamlingen – som afholdes i april 2017
 3. Eventuelt

* For deltagelse i generalforsamlingen og valgbarhed: Ifølge ”Love for VI39” er følgende gældende:

Stemme og adgangsberettiget er alle aktive og passive medlemmer af afdelingen over 16 år. Medlemmer under 16 år har adgang til generalforsamling, men ingen stemmeret.

Ifølge Håndboldens egne vedtægter kan forældre/værge til medlemmer under 18 år deltage i den årlige generalforsamling og er valgbar til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Vallensbæk Håndbold

Bestyrelsen

Vallensbæk Håndbold Vedtæger

Vallensbæk Håndbold vil også være ”Street”

Vallensbæk Håndbold har sat sig for at udbrede sporten, bl.a. ved at tage ud på de lokale skoler og vise at håndbold kan være andet end harpiks klistrede bolde i sportshaller.

Et af de nyere tiltag indenfor håndbolden er streethåndbold, som kan spilles alle steder og af alle.

Street håndbold spilles med en blød bold og uden de almindelige håndboldregler. Street håndbold egner sig derfor rigtig godt til spil i skolegården, i parker, på villavejen og andre steder hvor man kan mødes og have det sjovt.
Street håndbold fokuserer på bold, leg, bevægelse og den god oplevelse frem for konkurrence med vindere og tabere.

nordeafonden_logo_payoff_black_rgbVallensbæk Håndbold har søgt om- og fået bevilliget penge fra Nordea fonden, med henblik på at udvide kendskabet til håndbold via Street håndbold på kommunens skoler.

Street håndbolden er i øvrigt også blevet en vigtig del af den almindelige håndboldtræning i Vallensbæk, fordi det spilles på små baner, og det giver et tempofyldt spil med mange afslutninger, og hvor spillerne er nødsaget til at flytte sig for hinanden fordi den bløde Street håndbold ikke egner sig til driblinger.

Vi er rigtig glade for at Nordea Fonden har valgt at støtte op om projektet, og vi ser frem til at møde en masse glade børn og indvie dem i håndboldens verden.

nordea_check_overrakt

I forbindelse med Festlig Fredag havde vi besøg af flere børn som prøvede kræfter med street håndbolden, og ved samme lejlighed fik vi overrakt checken fra Nordea Fonden

Drømmer du også om landshold og OL Guld?

pige-og-dreng

Så er Vallensbæk Håndbold måske lige stedet for dig.

Vi kan ikke love dig hverken guld eller landsholdsplads. Men vi kan til gengæld love at du får gode oplevelser, gode kammerater og du får motion og sved på panden.

Og hvem ved, måske rækker talentet til noget stort – ligesom Mikkel Hansen, Line Jørgensen og de andre landsholdsspillere!

Klik på menuen ungdom for at finde information træningstider m.m. for din aldersgruppe.

Kom og prøv – det koster ikke noget at prøvetræne. Vores søde og engagerede trænere vil tage godt imod dig og hjælpe dig igang.

Det er varierende træning, hvor der veksles mellem forskellige boldøvelser, street håndbold (klik for demo) og almindelig håndbold.

teaser_banner

Lidt sundere, meget sjovere!

Dyrk håndboldfitness – fleksibel og effektiv træning.

Kombiner løb, styrketræning og boldtræning med håndboldfitness.

Håndboldfitness er for alle, der har lyst til at lege sig i form.

Hver tirsdag kl. 20:15 har du mulighed for at deltage i træningen i Vallensbæk Idrætscenter og gå tilfreds og svedende derfra 75 minutter senere.

Håndboldfitness er for mænd og kvinder i alle aldre, for erfarne eller uerfarne, trænede eller utrænede.
Kort sagt, håndboldfitness er for alle, der har lyst til at gøre noget ved sin form, men er træt af fitnesscentret eller håndboldtræningen.

Vi holder åbent arrangement hver tirsdag i september kl. 20:15, hvor du har mulighed for at prøve om konceptet med de tre p’er PULS, POWER og PLAY er noget for dig.

Vel mødt.

Læs mere her

Håndbold efter sommerferien

pige-og-dreng

Datoer til kalenderen – Vallensbæk Håndbold

Uge 33. Første træning efter sommerferien.

U14D     Mandag kl. 16:30-18:30, tirsdag kl. 17:30-19:00, torsdag kl. 16:00-17:15

U12P      Tirsdag kl. 18:45-20:15, torsdag kl. 19:00-20:00

U10D     Tirsdag kl. 16:00-17:30, torsdag kl. 18:00-19:15

U10P      Tirsdag kl. 16:00-17:30, torsdag 18:30-20:00

U8          Torsdag kl. 17:15-18:30

Lørdag d. 20. august. Strandhåndbold er aflyst

 

Fredag 26. – søndag 28. august. Træningslejr for alle fra U10 og op.
U8 deltager søndag!

Sæt X i kalenderen. Træningslejren starter fredag eftermiddag og slutter søndag eftermiddag. Yderligere info følger.

September. Niveaustævner – de 3 første weekender i september

I de tre første weekender i september er der niveaustævner for U9 spillere og opefter.
Nærmere info følger fra de enkelte trænere når vi nærmer os.

Forsat god sommer og vi glæder os til en masse håndbold igen fra uge 33.

 

Med sportslige hilsner

Trænerne

Information fra bestyrelsen

info fra bestyrelsen
Først og fremmest vil den nye bestyrelse i Vallensbæk Håndbold takke for valget og tilliden, og det er første gang i mange år, at Vallensbæk Håndbold har en så stor og bred bestyrelse.

Vi gør det bedste vi kan, og alle i bestyrelsen er i gang med opgaver på mange fronter. Der er pt. mange løse ender, og opgaver der skal løses akut.

Vi arbejder for at der også i år kan holdes en ”Award fest”. Datoen vi arbejder med pt. er 20. maj (så sæt et lille kryds i kalenderen).

Trænere og haltider er desværre ikke faldet på plads for alle hold. Der vil komme nye tider, som vil træde i kraft fra maj.

Uanset niveau, køn og alder arbejdes der for at tilbyde de bedst mulige rammer for alle klubbens spillere.

De nye trænere vil indkalde til forældremøder, som afholdes i løbet af april måned, hvor den nye formand vil være til stede. Her vil trænere orientere om forventningerne, og der er lejlighed til at afklare spørgsmål.

Lidt om hvad vi vil arbejde for:
Klubben er et fællesskab, der kun kan fungere, når alle tager ansvar og er ambitiøse i deres indsats. Det gælder spillere, trænere og forældre. Vallensbæk Håndbold forventer, at alle optræder med respekt, udviser disciplin og arbejder hårdt og koncentreret.

Håndbold skal være sjovt, og give oplevelser og succes for samtlige spillere. Det er altid vores intention, at alle skal gå hjem fra træning eller kamp med mod på mere.

Det er klubbens forventning at alle spillere, forældre og trænere respekterer og optræder i henhold til vores værdier. Dels ønsker vi de bedste betingelser for at indfri sportslige ambitioner, men vi arbejder også for at give vores ungdoms spillere en god indstilling og viljen til at arbejde hårdt for at opnå sine mål. Med den rette indstilling, vilje og mod, vil vores spillere nå langt med håndbold og alt andet i livet.

Hvad vi forventer af spillere i Vallensbæk Håndbold:

Der er grundlæggende 3 regler, man som spiller i Vallensbæk Håndbold skal leve op til for at kunne spille håndbold i vores klub.

1. Vær en god kammerat.
2. Disciplin: Accepter at træneren bestemmer og lyt efter beskeder.
3. Gør det bedste du kan – altid. 

Hvad forventer vi af spillere og forældre:

1. Meld afbud i god tid (både til træning og kamp).
2. Kom altid til tiden og vær klar.
3. Haltræning foregår i indendørs sko, shorts og t-shirt (målmænd i træningstøj)
4. Medbring fyldt drikkedunk til træning
5. Husk håndklædet – der er omklædning og bad efter hver træning/kamp med dine holdkammerater.
6. Vallensbæk Håndbold taler og opfører sig ordentligt overfor hinanden, dommere og modstandere.
7. Klubben drives af frivillige. Sæt forventningerne derefter og hjælp til hvor du kan, eller du kan se at der er behov for din indsats.
8. Klubben arbejder loyalt for alle spillere og hold. Vi forventer også loyalitet den anden vej.
9. Hvis der er utilfredshed, bekymringer, eller man ellers oplever noget som man ikke synes om, så kontakt venligst træner eller bestyrelse og gør opmærksom på problemet på en konstruktiv måde.

Mvh. Bestyrelsen i Vallensbæk Håndbold

Referat af generalforsamlingen 7. marts 2016

Generalforsamling i Vallensbæk Idrætsforening af 1939 – Håndboldafdelingen

Mandag den 7. marts  2016 kl. 19:00 i Vallensbæk Idrætscenter

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
  Lars Kongsgaard blev valgt til dirigent, samt der blev valgt 2 stemmetællere – Bitten Orland og Line Soldalen.Indkaldelsen til generelforsamlingen er blevet gjort rettidigt samt der har været annoncering i

  lokalaviser, på mediesider samt ved uddeling til medlemmer af håndboldklubben.

 1. Formandens/bestyrelsens beretning
  Michal Taskov fremlagde kort gennemgang af året der er gået.Ved sidste års generalforsamling blev der nedsat en bestyrelse på 4, hvor af de 2 valgte af udtræde af bestyrelsen i sommeren 2015, samt formanden Mette Rydholt udtrådte ligeledes før tid.

  Resterende i bestyrelsen var, Kasserer Poul Erik Sørensen samt Michal Taskov.

  Michal Taskov fortalte kort om sidste års, sæsonafslutningsfest på Egholmskolen, med deltagelse af ca. 130 personer.

  Der indgik ingen yderligere kommentarer til punkt 2.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab
  Kasserer Poul Erik Sørensen gennemgik regnskabet for året 2015, perioden 1.1.2015 – 31.12.2015.Der stilles spørgsmål til udgifter og indtægter for U 12 pige afd. da denne ikke se gå lige op. Der stilles spørgsmål til sponsorindtægter, og der oplyses ingen sponsorindtægter ved sidste års regnskab. Der stilles spørgsmål til bonusoptjeningen fra Sporty-me, der oplyses her, at uanset hvilket bonus der kan være tale om, er pengene blevet brug til andet indkøb af tøj, bl.a. til tumlinge samt U8 afd.

  Der indgik ingen yderligere kommentarer til punkt 3.

 2. a) Fastsættelse og godkendelse af kontingent for sæsonen 2016/2017Kontingentet har været uændret for sæson 2015/2016.

  Der stilles forslag om nedsættelse af kontingent for Senior ( årgang 1997 -) fra kr. 650 pr. halvår, til kr. 500 på halvår, for både dame- og herre senior.
  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  De øvrige årgangs kontingent fortsætter uændret.

  b) Fremlæggelse af budget
  Budgettet for år 2016, blev enstemmigt vedtaget.

 1. Indkomne forslag
  1) Nedsættelse af udvalg med 4-6 personer – som skal undersøge               muligheden for at finde sponsorer til spillertøj, deltager gebyr til
  stævner mm.Der meldte sig 3 til udvalget, bestående af:
  Lasse fra til U9 dreng
  Morten far til U10 dreng
  Camilla mor til U12 pige.

  Marianne Hansen, har brochure liggende klar, hvori der står                   beskrevet hvad en ny sponsor vil kunne forvente samt hvad
  pengene går til. Disse blev lavet af den forrige bestyrelse men
  aldrig taget i brug.

  2) Nye vedtægter til VI 39 Hovedforeningen til godkendelse.
  Der blev snakket og diskuteret retningslinjer for at Vallensbæk
  håndbold er en del, af de nye vedtægter for VI39 hovedforening.
  Der stilles spørgmål til, hvad hovedbestyrelsen gør for
  “håndbolden”, samt hvilken gavn det gør for os at være en del af
  VI39 hovedforenings vedtægter.

  Det vedtages, at den ny stiftede bestyrelse, skal gennemgå
  vedtægterne med kristiske øjne og derfra laves en vurdering,
  om ikke det vil være bedst, at Vallensbæk håndbold laver egne
  vedtægter, hvor ellers, der skal tage stilling til, om den nye
  bestyrelse vil godkende de nye vedtægter fra VI39 hovedforening.

6.Valg af bestyrelse: *

 •  Formand vælges i ulige årstal: Mette Rydholt – afgår som formand
 •  Kasserer vælges i lige årstal: Paul Erik Sørensen – på valg
 •  Bestyrelses medlem: Michael Taskov – ønsker ikke genvalg
 •  Bestyrelses medlem: Marianne Hansen – udtrådt af bestyrelsen
 •  øvrige bestyrelses medlemmer vælges for 2 år ad gangen
  Der anbefales 5-6 personer i bestyrelsen.Forud for afstemningen, stillede Michal Taskov forslag til, at der stemmes for, at der kan selvsuppleres, udenom en afstemning på en generalforsamling. Dette blev afvist med henvisning til, og jf. vedtægterne.

  Karsten Pedersen, U10 pige forældre ønskede at stille op som formand, og Finn Nicolaisen U12 drenge forældre ønskede ligeledes, at stille op som formand.
  Begge kandidater, fortalte om deres visioner og ønsker til, hvordan Vallensbæk Håndbold under deres formandsskab, skulle videreføres.

  6 stemmer til Karsten Pedersen som formand
  21 stemmer til Finn Nicolaisen som formand.

  Ny formand for Vallensbæk Håndbold, Finn Nicolaisen.

  Kasserer: Poul Erik Sørensen ønskede genvalg, og blev enstemigt valgt for ny periode.

  Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:
  Helle Markholt- U12 drenge forældre
  Lasse Knudsen -U9 drenge forældre
  Uffe Mathiesen- U9 drenge forældre
  Kim Langmarck – U9 drenge forældre
  Karsten Pedersen – U10 pige forældre

  Suppleant: Lars Kongsgaard meldte sig.

 1. Valg af revisorer
  Morten Hansen meldte sig og blev enstemigt valgt, U10 pige forældre
 1. Valg af 5 delegerede foruden formanden samt 2 suppleanter til hovedgeneralforsamlingen – som afholdes i april 2016 

  Dette punkt indlægges under punkt. 5 den nye bestyrelse fastsætter disse deltagere.

 1. Eventuelt
  Der stilles spørgsmål til, hvilke og hvor mange hold der er til næste sæson, samt hvem trænerstablen er/bliver.Formanden vil hurtigst muligt, samle og indkalde til møde, for fastlæggelse af næste sæson, med de nuværende samt nye trænere.

  Der takkes for god ro og orden.

  Mødet sluttede kl. 21.08

  Referent: Jannie Johansen

* For deltagelse i generalforsamlingen og valgbarhed: Ifølge ”Love for VI39” er følgende gældende:
Stemme og adgangsberettiget er alle aktive og passive medlemmer af afdelingen over 16 år. Medlemmer under 16 år har adgang til generalforsamling, men ingen stemmeret.

Ifølge Håndboldens egne vedtægter kan forældre/værge til medlemmer under 18 år deltage i den årlige generalforsamling og er valgbar til bestyrelsen.

Bet25.dk – Klubbet – støt din klub..

Hej

Hvis du har en spillekonto hos Bet25.dk er du nu du har muligheden for at ændre dit Klubbet til fordel for Vallensbæk Håndbold –

Det betyder at hver gang du taber i spil går 25% til den klub du har valgt.

Du kan ændre dit Klubbet hvert år i januar – så gå ind på din Profil og tag stilling til hvem du vil støtte- og det kan selvfølgelig kun være Vallensbæk Håndbold – vi kan godt bruge pengene

med venlig hilsen – Paul Erik – kasseren