Vallensbæk Håndbold

– Et sjovt sted at spille håndbold

Vallensbæk Håndbold - – Et sjovt sted at spille håndbold

Bestyrelsen

Formand:
Finn Nikolajsen
fn@xplico.com
Mobil: 5132 7703
Kasserer:
Paul Erik Sørensen
poso@post2.tele.dk
Mobil: 2872 2121
Bestyrelses medlem
Kim Langmack
kimtp@hotmail.com
Mobil: 2533 4786
Bestyrelses medlem
Lasse Skytte Knudsen
lasse@skytteknudsen.dk
Mobil: 4037 9082
Bestyrelses medlem:
Uffe Mathiesen
uffe.mathiesen@gmail.com
Mobil: 2138 4210
Bestyrelses medlem:
Bubi Madsen
bhupinder_4@live.dk
Mobil: 3116 8545
Revisor:
Morten Hansen
mh@total-it.dk
Mobil: 2261 4342
Suppleant til bestyrelsen:

Vallensbæk Håndbold Vedtæger