Vallensbæk Håndbold

– Et sjovt sted at spille håndbold

Vallensbæk Håndbold - – Et sjovt sted at spille håndbold

Indkaldelse til generalforsamling i Vallensbæk Håndbold

 i Vallensbæk Håndbold!

Onsdag den 10. marts 2021 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Vallensbæk Håndbold.

Grundet omstændighederne forventer vi ikke at generalforsamlingen kan afholdes med fysisk fremmøde som vi plejer.
Såfremt restriktionerne lempes kan det blive ændret, men foreløbigt planlægges det at afholde generalforsamlingen online.

Vi håber at du vil være med, og sætte præg på din egen eller dine børns håndbold klub.
For at deltage skal du sende en mail med tilmelding til formand@vallensbaekhaandbold.dk, så vil du umiddelbart inden generalforsamling modtage en mail med et link til mødet.
Mødet åbnes for adgang kl 1845, det kan tilgås med pc eller telefon, og lyden er bedst, hvis du bruger headset.
Hvis du oplever tekniske problemer der forhindrer din adgang til mødet, bedes du ringe til Finn på 51327703.

Vallensbæk Håndbold er drevet af frivillige og vi kan altid bruge gode input, ekstra hænder og fornyelse i bestyrelsen.

Dagsorden i henhold til vedtægerne:

  1. Valg af dirigent & 2 stemmetællere
  2. Valg af referent
  3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Godkendelse af regnskab & budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.
  7. Diskussion af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag til dagsorden kan mailes til: info@vallensbaekhaandbold.dk
Forslag til vedtægtsændringer skal ifølge vedtægterne indgives senest 3 uger før generalforsamling og skal fremgå af dagsorden for generalforsamlingen.
Opdateret dagsorden vil ligge på hjemmesiden.

Gældende vedtægter kan findes på vores hjemmeside under Klubben/Bestyrelsen eller ved at benytte linket her: vedtægter

Vel mødt

Bestyrelsen
Vallensbæk Håndbold

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*