Vallensbæk Håndbold

– Et sjovt sted at spille håndbold

Vallensbæk Håndbold - – Et sjovt sted at spille håndbold

Generalforsamling


i Vallensbæk Håndbold!

Mandag den 5. marts 2018 kl 19.30 afholdes ordinær generalforsamling i Vallensbæk Idrætscenter.

Mød op og vær med til at sætte præg på din egen eller dine børns håndbold klub.
Vallensbæk Håndbold er drevet af frivillige og vi kan altid bruge gode input, ekstra hænder og fornyelse i bestyrelsen.

Dagsorden i henhold til vedtægerne:

  1. Valg af dirigent & 2 stemmetællere
  2. Valg af referent
  3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Godkendelse af regnskab & budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.
  7. Diskussion af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag til dagsorden kan mailes til: info@vallensbaekhaandbold.dk
Forslag til vedtægtsændringer skal ifølge vedtægterne indgives senest 3 uger før generalforsamling og skal fremgå af dagsorden for generalforsamlingen.
Opdateret dagsorden vil ligge på hjemmesiden.

Gældende vedtægter kan findes på vores hjemmeside under Klubben/Bestyrelsen eller ved at benytte linket her: vedtægter

Vel mødt

Bestyrelsen
Vallensbæk Håndbold

Klik herunder for printvenlig version:
Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk Håndbold


Referat – generalforsamling
5. marts 2018 – 12 deltagende på mødet.

1) Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
Dirigent: Uffe Mathiesen – dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
2 stemmetællere: Kim Westphalen og Martin Johansen

2) Referent: Lasse Knudsen

3) Formandens/bestyrelsens beretning Formanden aflagde sin beretning om året der gik; godkendt af alle fremmødte medlemmer.

4) Fremlæggelse af revideret regnskab – Paul Erik gennemgik revideret regnskab – godkendt af alle medlemmer. Fremlæggelse af budget Paul Erik fremlagde budget for 2018 – godkendt af alle fremmødte medlemmer.

5) Fastsættelse og godkendelse af kontingent for sæsonen 2017/2018 (uændret). Finn og Paul Erik gennemgik kommende kontingent for sæsonen 2017/2018 – godkendt af alle fremmødte medlemmer.

6a) Valg af bestyrelse:
– Formand vælges i lige årstal: Finn Nikolajsen – genvalgt
– Kasserer vælges i ulige årstal: Paul Erik Sørensen.
– Bestyrelsesmedlemmer Uffe og Lasse genopstiller – genvalgt.
– Bestyrelsesmedlem Kim Tangaa flytter til Jylland og udtræder af bestyrelsen.
– Tobias blev valgt som suppleant.
Bestyrelsen har længe ønsket at få en bredere repræsentation fra klubbens hold i bestyrelsen, især kunne det være fint med en repræsentant for  pigeholdene i bestyrelsen, men det har desværre ikke været muligt at tiltrække yderligere aktive forældre til bestyrelsen i denne omgang.

6b) Valg af revisorer: Morten Hansen blev genvalgt som revisor.

7) Indkomne forslag Der var ikke nogle indkomne forslag inden mødet.

8) Eventuelt

8a) Poul Erik fortæller at der er krav om at foreningen skal indhente børneattester årligt på alle trænere, hvilket også er blevet gennemført.

8b) Kim spurgte ind til trænerteams på pigesiden og Finn fortalte at der er igangsat en proces.

8c) Vi har i 2017 haft held til at få solgt 4 skilte annoncer i hallen – vi vil naturligvis meget gerne have flere sponsorer. Så hvis man kender nogen som kunne være interesseret finde nye sponsorer eller kender som som ønsker at sponsorere, er det altid meget velkomment.

8d) OK Benzin – Paul Erik fortalte i forbindelse med regnskabet at der er en mindre indtægt fra OK Benzin. Alle som benytter OK’s app kan nemt gå ind i app’en og vælge hvilke forening man ønsker skal støttes hver gang men tanker brændstof, så vi opfordrer til at så mange som muligt naturligvis vælger at støtte Vallensbæk Håndbold.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*