Vallensbæk Håndbold

– Et sjovt sted at spille håndbold

Vallensbæk Håndbold - – Et sjovt sted at spille håndbold

Generalforsamling 2020

Mandag den 9. marts 2019 kl 19.30 afholdes ordinær generalforsamling i Vallensbæk Idrætscenter.

Mød op og vær med til at sætte præg på din egen eller dine børns håndbold klub.
Vallensbæk Håndbold er drevet af frivillige og vi kan altid bruge gode input, ekstra hænder og fornyelse i bestyrelsen.

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Valg af referent
 3.  Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
 4.  Godkendelse af regnskab
 5.  Fastsættelse af kontingent
 6.  Valg af bestyrelse
  formand (lige år),
  kasserer (ulige år),
  bestyrelse (2 lige år, 1-2 ulige år),
  revisorer, suppleanter mv.
 7.  Diskussion af indkomne forslag
  Bestyrelsen har et ønske om, at nedsætte et udvalg af
  forældre som kan varetage forskellige opgaver – f.eks.
  planlægning af den årlige Awardfest, salg af sponsorater
  m.m.
 8. Eventuelt

Forslag til dagsorden kan mailes til: info@vallensbaekhaandbold.dk
Forslag til vedtægtsændringer skal ifølge vedtægterne indgives senest 3 uger før generalforsamling og skal fremgå af dagsorden for generalforsamlingen.
Opdateret dagsorden vil ligge på hjemmesiden.

Gældende vedtægter kan findes på vores hjemmeside under Klubben/Bestyrelsen eller ved at benytte linket her: vedtægter

Vel mødt

Bestyrelsen
Vallensbæk Håndbold

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*