Vallensbæk Håndbold

– Et sjovt sted at spille håndbold

Vallensbæk Håndbold - – Et sjovt sted at spille håndbold

Nye træningstider frem til sommerferien

Vallensbæk Håndbold – Haltider 29. maj-15.juni 2017

U5 + U8 – Sommerferie fra 18. maj – 31. august

U10 Drenge Tirsdag Hal1 16.00-17.30 Torsdag Hal1 17.30-18.45

U10 Piger Tirsdag Hal1 17.30-18.45 Torsdag Hal2 18.00-19.45
(hal1 fra 18.45 og øvede U10P indgår løbende i træning med U12P)

U12 Piger Tirsdag Hal1 18.45-20.00
(øvede U10P deltager efter aftale med trænere og forældre)
Torsdag Hal2 18.45-20.00 (øvede U10P deltager efter aftale med trænere og forældre)

U12 Drenge Tirsdag 16.30 – 18.30 i Schneekloth Hallen
Torsdag Hal2 16.30-18.00 Hal2 Lørdag 12.30 – 14.30 i Schneekloth Hallen

U14 Drenge Mandag Hal1 16.30-18.30 Torsdag Hal1: U14D 16.00-17.30 (styrketræning fra 1730-1800)

Håndboldfitness Tirsdag Hal1 20.00-21.30 (alle er velkomne til prøvetræning)

HS + Oldboys Torsdag Hal1 20.00-21.30 (kun træning efter aftale) Sidste træning inden sommerferien er 15. juni og vi begynder træningen igen fra mandag d. 14. august

Spørgsmål? Læs mere om holdene på www.vallensbaekhaandbold.dk eller send dit spørgsmål til email formand@vallensbaekhaandbold.dk

Ørslev Cup 17. juni 2017

Håndboldstævne i Ørslev lørdag den 17. juni 2017 for alle hold fra U8 til U16 (også for HS!!!)

Ørslev ligger ca 35 minutter fra Vallensbæk. Der spilles udendørs på græs, og det er et mindre stævne så der er mulighed for at følge klubbens hold.

Stævnet starter kl. 09.30, og præmier vil blive uddelt efter hver finale. Sidste kamp sluter ca. kl. 18.00, men normalt slutter kampene for ungdom tidligere.

U8 deltager gratis men der skal tilmeldes til trænerne, så vi ved hvor mange vi kommer.

For U10 og op, er prisen pr spiller kr 50,-

Tilmelding ved betaling med hold og navn til Mobilepay 20 52 00 10, men der kommer en besked fra trænerne!

Endelig program bliver offentliggjort når arrangøren har overblik over tilmeldte hold. Se kampprogrammet her

Du kan læse mere om stævnet her

Billedet er vores U9 drenge som fik en flot 2. plads ved sidste års Ørslev Cup

Referat af generalforsamling 27/2-2017

Referat – generalforsamling
27. februar 2017 – 17 deltagende på mødet.

1) Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
Dirigent: Anne Dahlgaard
2 stemmetællere: Marianne Hansen og Martin Johansen

2) Formandens/bestyrelsens beretning Formanden aflagde sin beretning om året der gik.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab – Paul Erik gennemgik revideret regnskab – godkendt af alle medlemmer.

4a) Fastsættelse og godkendelse af kontingent for sæsonen 2016/2017 Finn og Paul Erik gennemgik kommende kontingent for sæsonen 2016/2017 – godkendt af alle medlemmer.

4b) Fremlæggelse af budget Paul Erik fremlagde budget for 2017 – godkendt af alle medlemmer.

5) Indkomne forslag Der var ikke nogle indkomne forslag inden mødet.

5a) Nye vedtægter for VI39 Håndbold til godkendelse (fremsendt på mail) Nye vedtægter godkendt; foreslag om ændring af §4 – dette forslag blev flyttet til punkt 9. Eventuelt

5b) Samarbejde, Finn forklarede omkring samarbejde med Brøndby.

6) Valg af bestyrelse:
– Formand vælges i ulige årstal: Finn Nikolajsen – på valg – Finn blev genvalgt. – Kasserer vælges i lige årstal: Paul Erik Sørensen – ikke på valg.
– Bestyrelsesmedlem Karsten Pedersen er i løbet af udtrådt af bestyrelsen, men     Bubi Madsen har heldigvis lyst til at være en del af bestyrelsen, hvorefter hun     blev valgt ind i bestyrelsen.
-Bestyrelsessuppleanter – der blev ikke valgt nogle suppleanter.

7) Valg af revisorer: Morten Hansen blev genvalgt som revisor.

8) Valg af delegerede foruden formanden samt 2 suppleanter til hovedgeneralforsamlingen – som afholdes i april 2017.
Paul Erik og Helle Machholdt meldte sig som deltager.

9) Eventuelt

9a) Forslag fra Morten Hansen om ændring af vedtægter §4 – nuværende tekst
“Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere medlemmer hvor det vurderes absolut nødvendigt. Ekskluderede medlemmer har ret til at få sin eksklusion drøftet på den efterfølgende generalforsamling, hvor deltagende medlemmer på generalforsamlingen kan forholde sig til beslutningen. Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede medlem blive medlem af foreningen igen.”
Foreslået ændring: Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere medlemmer hvor det vurderes absolut nødvendigt. Ekskluderede medlemmer har ret til at få sin eksklusion drøftet på en generalforsamling, hvor deltagende medlemmer på generalforsamlingen kan forholde sig til beslutningen. Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede medlem blive medlem af foreningen igen.
Ændring godkendt af alle medlemmer.

9b) Finn opfordrer alle medlemmer til at hjælpe med at finde sponsorer til klubben.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Vallensbæk Håndbold Vedtæger

Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling i Vallensbæk Håndbold

mandag den 27. februar 2017 kl 19:00 i Vallensbæk IdrætsCenter

Generalforsamlingen er mødet hvor du kan få indflydelse på det arbejde der sker i håndboldklubben!

Hvis der ikke er en handlekraftig bestyrelse til at støtte trænerne og samarbejde med forældrene og spillere fungerer klubben ikke!

Det er derfor vigtigt at du møder op og giver din mening til kende – og overvejer om ikke det kunne være spændende at deltage i bestyrelses arbejdet.

Den siddende bestyrelse mødes d. 16. februar for at drøfte nye vedtægter, samt hvem der ønsker at stille op til genvalg i bestyrelsen.

Hvis du har forslag til generalforsamling eller allerede nu ved at du ønsker at stille op til bestyrelsen – så send mig en mail – og jeg vil tilføje det til dagsorden. 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
 2. Formandens/bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. a) Fastsættelse og godkendelse af kontingent for sæsonen 2016/2017
 5. b) Fremlæggelse af budget
 6. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 7. a) Nye vedtægter for VI39 Håndbold til godkendelse
 8. b) Samarbejde
 9. Valg af bestyrelse: *

Formand vælges i ulige årstal: Finn Nikolajsen – på valg

Kasserer vælges i lige årstal: Paul Erik Sørensen – ikke på valg

Bestyrelses medlemmer:

Kim Tangaa

Helle Machholdt

Lasse Skytte Knudsen

Uffe Mathiesen

Karsten Pedersen                (udtrådt af bestyrelsen)

Øvrige bestyrelses medlemmer vælges for 2 år ad gangen

Bestyrelsessuppleanter?

 1. Valg af revisorer:    Morten Hansen
 2. Valg af delegerede foruden formanden samt 2 suppleanter til hovedgeneralforsamlingen – som afholdes i april 2017
 3. Eventuelt

* For deltagelse i generalforsamlingen og valgbarhed: Ifølge ”Love for VI39” er følgende gældende:

Stemme og adgangsberettiget er alle aktive og passive medlemmer af afdelingen over 16 år. Medlemmer under 16 år har adgang til generalforsamling, men ingen stemmeret.

Ifølge Håndboldens egne vedtægter kan forældre/værge til medlemmer under 18 år deltage i den årlige generalforsamling og er valgbar til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Vallensbæk Håndbold

Bestyrelsen

Vallensbæk Håndbold Vedtæger

Vallensbæk Håndbold vil også være ”Street”

Vallensbæk Håndbold har sat sig for at udbrede sporten, bl.a. ved at tage ud på de lokale skoler og vise at håndbold kan være andet end harpiks klistrede bolde i sportshaller.

Et af de nyere tiltag indenfor håndbolden er streethåndbold, som kan spilles alle steder og af alle.

Street håndbold spilles med en blød bold og uden de almindelige håndboldregler. Street håndbold egner sig derfor rigtig godt til spil i skolegården, i parker, på villavejen og andre steder hvor man kan mødes og have det sjovt.
Street håndbold fokuserer på bold, leg, bevægelse og den god oplevelse frem for konkurrence med vindere og tabere.

nordeafonden_logo_payoff_black_rgbVallensbæk Håndbold har søgt om- og fået bevilliget penge fra Nordea fonden, med henblik på at udvide kendskabet til håndbold via Street håndbold på kommunens skoler.

Street håndbolden er i øvrigt også blevet en vigtig del af den almindelige håndboldtræning i Vallensbæk, fordi det spilles på små baner, og det giver et tempofyldt spil med mange afslutninger, og hvor spillerne er nødsaget til at flytte sig for hinanden fordi den bløde Street håndbold ikke egner sig til driblinger.

Vi er rigtig glade for at Nordea Fonden har valgt at støtte op om projektet, og vi ser frem til at møde en masse glade børn og indvie dem i håndboldens verden.

nordea_check_overrakt

I forbindelse med Festlig Fredag havde vi besøg af flere børn som prøvede kræfter med street håndbolden, og ved samme lejlighed fik vi overrakt checken fra Nordea Fonden

Drømmer du også om landshold og OL Guld?

pige-og-dreng

Så er Vallensbæk Håndbold måske lige stedet for dig.

Vi kan ikke love dig hverken guld eller landsholdsplads. Men vi kan til gengæld love at du får gode oplevelser, gode kammerater og du får motion og sved på panden.

Og hvem ved, måske rækker talentet til noget stort – ligesom Mikkel Hansen, Line Jørgensen og de andre landsholdsspillere!

Klik på menuen ungdom for at finde information træningstider m.m. for din aldersgruppe.

Kom og prøv – det koster ikke noget at prøvetræne. Vores søde og engagerede trænere vil tage godt imod dig og hjælpe dig igang.

Det er varierende træning, hvor der veksles mellem forskellige boldøvelser, street håndbold (klik for demo) og almindelig håndbold.

teaser_banner

Lidt sundere, meget sjovere!

Dyrk håndboldfitness – fleksibel og effektiv træning.

Kombiner løb, styrketræning og boldtræning med håndboldfitness.

Håndboldfitness er for alle, der har lyst til at lege sig i form.

Hver tirsdag kl. 20:15 har du mulighed for at deltage i træningen i Vallensbæk Idrætscenter og gå tilfreds og svedende derfra 75 minutter senere.

Håndboldfitness er for mænd og kvinder i alle aldre, for erfarne eller uerfarne, trænede eller utrænede.
Kort sagt, håndboldfitness er for alle, der har lyst til at gøre noget ved sin form, men er træt af fitnesscentret eller håndboldtræningen.

Vi holder åbent arrangement hver tirsdag i september kl. 20:15, hvor du har mulighed for at prøve om konceptet med de tre p’er PULS, POWER og PLAY er noget for dig.

Vel mødt.

Læs mere her

Håndbold efter sommerferien

pige-og-dreng

Datoer til kalenderen – Vallensbæk Håndbold

Uge 33. Første træning efter sommerferien.

U14D     Mandag kl. 16:30-18:30, tirsdag kl. 17:30-19:00, torsdag kl. 16:00-17:15

U12P      Tirsdag kl. 18:45-20:15, torsdag kl. 19:00-20:00

U10D     Tirsdag kl. 16:00-17:30, torsdag kl. 18:00-19:15

U10P      Tirsdag kl. 16:00-17:30, torsdag 18:30-20:00

U8          Torsdag kl. 17:15-18:30

Lørdag d. 20. august. Strandhåndbold er aflyst

 

Fredag 26. – søndag 28. august. Træningslejr for alle fra U10 og op.
U8 deltager søndag!

Sæt X i kalenderen. Træningslejren starter fredag eftermiddag og slutter søndag eftermiddag. Yderligere info følger.

September. Niveaustævner – de 3 første weekender i september

I de tre første weekender i september er der niveaustævner for U9 spillere og opefter.
Nærmere info følger fra de enkelte trænere når vi nærmer os.

Forsat god sommer og vi glæder os til en masse håndbold igen fra uge 33.

 

Med sportslige hilsner

Trænerne

Information fra bestyrelsen

info fra bestyrelsen
Først og fremmest vil den nye bestyrelse i Vallensbæk Håndbold takke for valget og tilliden, og det er første gang i mange år, at Vallensbæk Håndbold har en så stor og bred bestyrelse.

Vi gør det bedste vi kan, og alle i bestyrelsen er i gang med opgaver på mange fronter. Der er pt. mange løse ender, og opgaver der skal løses akut.

Vi arbejder for at der også i år kan holdes en ”Award fest”. Datoen vi arbejder med pt. er 20. maj (så sæt et lille kryds i kalenderen).

Trænere og haltider er desværre ikke faldet på plads for alle hold. Der vil komme nye tider, som vil træde i kraft fra maj.

Uanset niveau, køn og alder arbejdes der for at tilbyde de bedst mulige rammer for alle klubbens spillere.

De nye trænere vil indkalde til forældremøder, som afholdes i løbet af april måned, hvor den nye formand vil være til stede. Her vil trænere orientere om forventningerne, og der er lejlighed til at afklare spørgsmål.

Lidt om hvad vi vil arbejde for:
Klubben er et fællesskab, der kun kan fungere, når alle tager ansvar og er ambitiøse i deres indsats. Det gælder spillere, trænere og forældre. Vallensbæk Håndbold forventer, at alle optræder med respekt, udviser disciplin og arbejder hårdt og koncentreret.

Håndbold skal være sjovt, og give oplevelser og succes for samtlige spillere. Det er altid vores intention, at alle skal gå hjem fra træning eller kamp med mod på mere.

Det er klubbens forventning at alle spillere, forældre og trænere respekterer og optræder i henhold til vores værdier. Dels ønsker vi de bedste betingelser for at indfri sportslige ambitioner, men vi arbejder også for at give vores ungdoms spillere en god indstilling og viljen til at arbejde hårdt for at opnå sine mål. Med den rette indstilling, vilje og mod, vil vores spillere nå langt med håndbold og alt andet i livet.

Hvad vi forventer af spillere i Vallensbæk Håndbold:

Der er grundlæggende 3 regler, man som spiller i Vallensbæk Håndbold skal leve op til for at kunne spille håndbold i vores klub.

1. Vær en god kammerat.
2. Disciplin: Accepter at træneren bestemmer og lyt efter beskeder.
3. Gør det bedste du kan – altid. 

Hvad forventer vi af spillere og forældre:

1. Meld afbud i god tid (både til træning og kamp).
2. Kom altid til tiden og vær klar.
3. Haltræning foregår i indendørs sko, shorts og t-shirt (målmænd i træningstøj)
4. Medbring fyldt drikkedunk til træning
5. Husk håndklædet – der er omklædning og bad efter hver træning/kamp med dine holdkammerater.
6. Vallensbæk Håndbold taler og opfører sig ordentligt overfor hinanden, dommere og modstandere.
7. Klubben drives af frivillige. Sæt forventningerne derefter og hjælp til hvor du kan, eller du kan se at der er behov for din indsats.
8. Klubben arbejder loyalt for alle spillere og hold. Vi forventer også loyalitet den anden vej.
9. Hvis der er utilfredshed, bekymringer, eller man ellers oplever noget som man ikke synes om, så kontakt venligst træner eller bestyrelse og gør opmærksom på problemet på en konstruktiv måde.

Mvh. Bestyrelsen i Vallensbæk Håndbold