Vallensbæk Håndbold

– Et sjovt sted at spille håndbold

Vallensbæk Håndbold - – Et sjovt sted at spille håndbold

Generalforsamling 2019


i Vallensbæk Håndbold!

Tirsdag den 26. februar 2019 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Vallensbæk Idrætscenter.

Mød op og vær med til at sætte præg på din egen eller dine børns håndbold klub.
Vallensbæk Håndbold er drevet af frivillige og vi kan altid bruge gode input, ekstra hænder og fornyelse i bestyrelsen.

Dagsorden i henhold til vedtægerne:

  1. Valg af dirigent & 2 stemmetællere
  2. Valg af referent
  3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Godkendelse af regnskab & budget
  5. Fastsættelse af kontingent – (bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse på 100 kr. pr. år for U10 – U16)
  6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.
  7. Diskussion af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag til dagsorden kan mailes til: info@vallensbaekhaandbold.dk
Forslag til vedtægtsændringer skal ifølge vedtægterne indgives senest 3 uger før generalforsamling og skal fremgå af dagsorden for generalforsamlingen.
Opdateret dagsorden vil ligge på hjemmesiden.

Gældende vedtægter kan findes på vores hjemmeside under Klubben/Bestyrelsen eller ved at benytte linket her: vedtægter

Vel mødt

Bestyrelsen
Vallensbæk Håndbold

Vallensbæk Håndbold – referat general forsamling 2019 26 feb

Klik herunder for printvenlig version:
Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk Håndbold

Klubdag i Vallensbæk søndag d 2. december 2018

Søndag d 2. december 2018 spiller Vallensbæks ungdomshold sidste hjemmekamp i 2018.

Alle kampe bliver afviklet med indløb og navneopråb, og vi forventer at se en masse spillere i hallen for at heppe på deres klubkammerater på de øvrige hold 😉

Programmet starter med U10 piger kl 10:00 og U16 drenge er færdige kl 18:15.

Program:

11:00     U-10 Pige C
12:00     U-12D B
13:00     U-12 Pige C
14:00     U-14D 2.Div
15:00     U-10D A
16:00     U-16D 2.Div-A
17:15     Serie 3 Herrer

Vi ses i hallen 😉

Mvh bestyrelsen.

HUSK at støtte vores sponsorer

Vi er rigtig glade for at Mari Mar Pizza & Burger House har valgt at fortsætte støtten til Vallensbæk Håndbold, ved gentegning af skilte sponsorat i hallen.

Endvidere en stor tak til Bygma & Skadedyrskontrollen for støtten til vores U14/16 drenge.
Bygma for at støtte U14/16 drengene med t-shirts, caps og huer.
Skadedyrskontrollen for at sponsorere nyt hjemme-& udebanetøj samt klubtrøjer til holdet 👍

Mari Mar ny sponsor

Vallensbæk Håndbold har indgået aftale med Mari Mar Pizza og Burger House om skilte sponsorat i Hal 1.

 

 

 

 

 

 

Vi er rigtig glade for aftalen og ser frem til et godt samarbejde for begge parter.

 

 

 

 

 

 

 

Støt vores sponsorer, de støtter os!

 

Nye træningstider frem til sommerferien

Vallensbæk Håndbold – Haltider 29. maj-15.juni 2017

U5 + U8 – Sommerferie fra 18. maj – 31. august

U10 Drenge Tirsdag Hal1 16.00-17.30 Torsdag Hal1 17.30-18.45

U10 Piger Tirsdag Hal1 17.30-18.45 Torsdag Hal2 18.00-19.45
(hal1 fra 18.45 og øvede U10P indgår løbende i træning med U12P)

U12 Piger Tirsdag Hal1 18.45-20.00
(øvede U10P deltager efter aftale med trænere og forældre)
Torsdag Hal2 18.45-20.00 (øvede U10P deltager efter aftale med trænere og forældre)

U12 Drenge Tirsdag 16.30 – 18.30 i Schneekloth Hallen
Torsdag Hal2 16.30-18.00 Hal2 Lørdag 12.30 – 14.30 i Schneekloth Hallen

U14 Drenge Mandag Hal1 16.30-18.30 Torsdag Hal1: U14D 16.00-17.30 (styrketræning fra 1730-1800)

Håndboldfitness Tirsdag Hal1 20.00-21.30 (alle er velkomne til prøvetræning)

HS + Oldboys Torsdag Hal1 20.00-21.30 (kun træning efter aftale) Sidste træning inden sommerferien er 15. juni og vi begynder træningen igen fra mandag d. 14. august

Spørgsmål? Læs mere om holdene på www.vallensbaekhaandbold.dk eller send dit spørgsmål til email formand@vallensbaekhaandbold.dk

Ørslev Cup 17. juni 2017

Håndboldstævne i Ørslev lørdag den 17. juni 2017 for alle hold fra U8 til U16 (også for HS!!!)

Ørslev ligger ca 35 minutter fra Vallensbæk. Der spilles udendørs på græs, og det er et mindre stævne så der er mulighed for at følge klubbens hold.

Stævnet starter kl. 09.30, og præmier vil blive uddelt efter hver finale. Sidste kamp sluter ca. kl. 18.00, men normalt slutter kampene for ungdom tidligere.

U8 deltager gratis men der skal tilmeldes til trænerne, så vi ved hvor mange vi kommer.

For U10 og op, er prisen pr spiller kr 50,-

Tilmelding ved betaling med hold og navn til Mobilepay 20 52 00 10, men der kommer en besked fra trænerne!

Endelig program bliver offentliggjort når arrangøren har overblik over tilmeldte hold. Se kampprogrammet her

Du kan læse mere om stævnet her

Billedet er vores U9 drenge som fik en flot 2. plads ved sidste års Ørslev Cup

Referat af generalforsamling 27/2-2017

Referat – generalforsamling
27. februar 2017 – 17 deltagende på mødet.

1) Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
Dirigent: Anne Dahlgaard
2 stemmetællere: Marianne Hansen og Martin Johansen

2) Formandens/bestyrelsens beretning Formanden aflagde sin beretning om året der gik.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab – Paul Erik gennemgik revideret regnskab – godkendt af alle medlemmer.

4a) Fastsættelse og godkendelse af kontingent for sæsonen 2016/2017 Finn og Paul Erik gennemgik kommende kontingent for sæsonen 2016/2017 – godkendt af alle medlemmer.

4b) Fremlæggelse af budget Paul Erik fremlagde budget for 2017 – godkendt af alle medlemmer.

5) Indkomne forslag Der var ikke nogle indkomne forslag inden mødet.

5a) Nye vedtægter for VI39 Håndbold til godkendelse (fremsendt på mail) Nye vedtægter godkendt; foreslag om ændring af §4 – dette forslag blev flyttet til punkt 9. Eventuelt

5b) Samarbejde, Finn forklarede omkring samarbejde med Brøndby.

6) Valg af bestyrelse:
– Formand vælges i ulige årstal: Finn Nikolajsen – på valg – Finn blev genvalgt. – Kasserer vælges i lige årstal: Paul Erik Sørensen – ikke på valg.
– Bestyrelsesmedlem Karsten Pedersen er i løbet af udtrådt af bestyrelsen, men     Bubi Madsen har heldigvis lyst til at være en del af bestyrelsen, hvorefter hun     blev valgt ind i bestyrelsen.
-Bestyrelsessuppleanter – der blev ikke valgt nogle suppleanter.

7) Valg af revisorer: Morten Hansen blev genvalgt som revisor.

8) Valg af delegerede foruden formanden samt 2 suppleanter til hovedgeneralforsamlingen – som afholdes i april 2017.
Paul Erik og Helle Machholdt meldte sig som deltager.

9) Eventuelt

9a) Forslag fra Morten Hansen om ændring af vedtægter §4 – nuværende tekst
“Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere medlemmer hvor det vurderes absolut nødvendigt. Ekskluderede medlemmer har ret til at få sin eksklusion drøftet på den efterfølgende generalforsamling, hvor deltagende medlemmer på generalforsamlingen kan forholde sig til beslutningen. Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede medlem blive medlem af foreningen igen.”
Foreslået ændring: Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere medlemmer hvor det vurderes absolut nødvendigt. Ekskluderede medlemmer har ret til at få sin eksklusion drøftet på en generalforsamling, hvor deltagende medlemmer på generalforsamlingen kan forholde sig til beslutningen. Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede medlem blive medlem af foreningen igen.
Ændring godkendt af alle medlemmer.

9b) Finn opfordrer alle medlemmer til at hjælpe med at finde sponsorer til klubben.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Vallensbæk Håndbold Vedtæger